Könsstympning

Skriftlig fråga 2005/06:1660 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 19 maj

Fråga 2005/06:1660 av Carina Hägg (s) till statsrådet Carin Jämtin (s)

Könsstympning

FN har tagit ställning mot könsstympning av flickor och kvinnor. Könsstympning innebär en hälsorisk i samband med övergreppet och vid förlossning. Könsstympning begränsar kvinnors sexuella rättigheter. Många länder har tagit in förbud mot könsstympning i sina nationella lagstiftningar.

Men när vi ser närmare på förekomsten av övergreppen konstateras att implementeringen är svag trots många positiva projekt och individuella ställningstagande. Det är dags att ta ytterligare ett steg i kampen mot könsstympning. De som arbetar för FN och EU samt med stöd från Sverige kan inte samtidigt personligen främja könsstympning av anhöriga eller på annat sätt agera för könsstympning. I dag undergrävs arbetet då brott mot FN:s ställningstagande och nationell lagstiftning inte föranleder åtgärder.

Är statsrådet Carin Jämtin beredd att göra ett ställningstagande och lagstifta så att personer som har agerat för könsstympning mister sin anställningsbarhet inom FN, EU och inom organisationer som stöds av svenska biståndsmedel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-19 Anmäld: 2006-05-19 Besvarad: 2006-05-24 Svar anmält: 2006-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-24)