könsstympning

Skriftlig fråga 2002/03:321 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 16 december

Fråga 2002/03:321

av Carina Hägg (s) till utrikesminister Anna Lindh om könsstympning

Könsstympning drabbar unga flickor och kvinnor. Äldre kvinnor kan, genom stort socialt tryck, även senare i livet komma att könsstympas.

Men i det internationella arbetet mot könsstympning förtigs att även döda kvinnor könsstympas i en del länder. Det är kvinnor som tillhör en folkgrupp som generellt utför könsstympning på flickor och kvinnor men om den avlidna kvinnan undgått detta övergrepp under sin levnad så utförs det efter hennes död. Då ska, enligt uppgifter, den döda kroppen utsättas för likskändning genom att övergreppet sker efter det att kvinnan avlidit.

Även döda kvinnors kroppar måste få skydd mot könsstympning.

Min fråga är om regeringen vidtagit eller avser att vidta någon åtgärd för att skydda döda kvinnor från könsstympning.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2002-12-16 Anmäld: 2002-12-16 Besvarad: 2003-01-09 Svar anmält: 2003-01-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-01-09)