Könsstympning och barnadödlighet i Sierra Leone

Skriftlig fråga 2008/09:1126 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 6 augusti

Fråga

2008/09:1126 Könsstympning och barnadödlighet i Sierra Leone

av Siw Wittgren-Ahl (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

I Sierra Leone utsätts uppemot 90 procent av alla kvinnor för könsstympning, det vill säga att deras klitoris och blygdläppar skärs bort. Övergreppet begås redan när flickorna är fem sex år och utförs utan bedövning och oftast med ett rakblad. Efter amputeringen får inte flickorna någon medicinsk behandling, som hjälp med att sy ihop såren, utan flickorna lämnas med sina skador för att självläka under flera dygn.

Förutom det psykiska traumat och den fysiska smärtan riskerar flickorna infektioner. Rapporter finns även om att unga flickor till och med förblött efter övergreppet. De som ändå lyckas genomlida händelsen får kraftiga ärrvävnader i sina underliv vilket ger en försämrad elasticitet. Följden blir oftast komplikationer vid förlossningar, som att barnet får svårare att komma ut och att såren i mammans underliv rivs upp. Det första ökar risken för syrebrist hos fostret med dödsfall eller handikapp som följd. Det senare leder inte sällan till att mamman får en kraftig och livshotande blodförlust.

Trots könsstympningens påverkan på barnadödligheten och andelen mödrar som dör i barnsäng uppmärksammas inte denna koppling i det arbete som Sida bedriver för att minska barnadödligheten i Sierra Leone. Fokus ligger i stället på behovet av en gratis och mer tillgänglig hälso- och sjukvård.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att biståndspolitiken som syftar till minskad barnadödlighet och minskat antal kvinnor som dör i barnsäng tydligare uppmärksammar och motverkar problemet med könsstympning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-06 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-20 Svar anmält: 2009-09-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-20)