Könsseparerad skolidrott

Skriftlig fråga 2015/16:1549 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

En friskola i det rödgrönrosa styrda Stockholm har fått klartecken av Skolinspektionen att även i fortsättningen ha könsuppdelad undervisning i skolidrott. Skolinspektionen pekar på att utbildningen för pojkar och flickor är identisk och att det därför är tillåtet. Men det är inte likvärdigheten som är problemet. Problemet är att skolan, med tillstånd av en myndighet, gör skillnad på elever utifrån vilket kön de har. Det är ett diskriminerande synsätt som inte är förenligt med svensk lagstiftning och som inte hör hemma i vårt öppna samhälle.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsministern:

 

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att alla elever, oavsett kön, ska få delta i undervisningen i skolidrott på lika villkor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-08-31 Överlämnad: 2016-09-01 Anmäld: 2016-09-08 Svarsdatum: 2016-09-15 Sista svarsdatum: 2016-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga