könsorättvisor inom arbetsmarknadspolitiken

Skriftlig fråga 2004/05:1643 av Schyman, Gudrun (-)

Schyman, Gudrun (-)

den 18 maj

Fråga 2004/05:1643

av Gudrun Schyman (-) till statsrådet Jens Orback om könsorättvisor inom arbetsmarknadspolitiken

Antalet arbetslösa består av ungefär lika många män som kvinnor. Räknar man kvinnors deltidsarbetslöshet är kvinnorna i majoritet.

Ams satsar dubbelt så mycket pengar på att häva mäns arbetslöshet. Ett genomsnittslän i Sverige betalar ut 77 miljoner per månad till män och 38 miljoner per månad till kvinnor. Översatt till samtliga län betyder det 10 miljarder mer per år till männen (artikel i Ordfront 5/05).

Män får pengar för att fortsätta att göra det de alltid gjort, det vill säga de stannar inom sin bransch, medan kvinnor "bestraffas" med mindre stöd när de är flexibla och söker nya vägar.

Ams verksamhet konserverar på så sätt könsstereotyperna på arbetsmarknaden och förstärker de könsorättvisor som redan finns.

Jag vill fråga statsrådet:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att arbetsmarknadsmyndigheten ska uppfylla regeringens krav på att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra all statlig verksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-05-18 Anmäld: 2005-05-18 Besvarad: 2005-05-25 Svar anmält: 2005-05-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-05-25)