Könsneutrala äktenskap

Skriftlig fråga 2007/08:1587 av Markström, Elisebeht (s)

Markström, Elisebeht (s)

den 28 augusti

Fråga

2007/08:1587 Könsneutrala äktenskap

av Elisebeht Markström (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Vid statsministerns frågestund den 31 januari i år meddelade statsministern att ett propositionsarbete beträffande könsneutrala äktenskap förbereds och att det förmodligen kommer att läggas fram en proposition senare under 2008. Mot denna bakgrund ansåg den borgerliga alliansen i riksdagen i våras att något initiativ inte behöver tas från riksdagen i frågan. Motioner i frågan avslogs därmed.

Mot bakgrund av att Kristdemokraterna motsätter sig förslag om att införa en könsneutral äktenskapslagstiftning finns det anledning att nu ställa frågan till statsministern.

När planerar statsministern att förslaget från regeringen lämnas som undanröjer den sista i lag kvarvarande diskrimineringen på grund av sexuell läggning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-08-28 Anmäld: 2008-08-28 Besvarad: 2008-09-11 Svar anmält: 2008-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-11)