Könsneutrala äktenskap och samlevnadsbalk

Skriftlig fråga 2007/08:1416 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 26 juni

Fråga

2007/08:1416 Könsneutrala äktenskap och samlevnadsbalk

av Fredrik Lundh (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I dagarna har socialminister Göran Hägglund lanserat förslag om hur han vill lösa frågan om den tvist om samkönade äktenskap som finns inom den moderatledda regeringen. Förslaget innebär i korthet att man jämställer äktenskapslagstiftningen och partnerskapslagen och samlar dem under en gemensam samlevnadsbalk. På så vis behöver inte äktenskapslagstiftningen ändras menar Göran Hägglund.

Detta är ingen lösning på den diskriminering som det innebär att samkönade pars förening betecknas som partnerskap och heterosexuellas kallas för äktenskap. Det är även problematiskt att kalla det för en samlevnadsbalk då alla som lever tillsammans inte gör det under äktenskapslika förhållanden och alla som ingår ett sådant civilstånd inte bor tillsammans.

Jag vill, med hänvisning till vad som anförts, fråga om justitieminister Beatrice Ask har för avsikt att försäkra oppositionen om att den proposition som läggs i höst inte kommer att skilja mellan samkönade och heterosexuella äktenskap genom att benämna dem med olika termer under en gemensam samlevnadsbalk.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-06-26 Besvarad: 2008-07-14 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-14)