Könsneutral namnlag

Skriftlig fråga 2007/08:1498 av Stenberg, Maria (s)

Stenberg, Maria (s)

den 21 juli

Fråga

2007/08:1498 Könsneutral namnlag

av Maria Stenberg (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Det finns människor i dag som starkt upplever och våndas med det faktum att de är födda med fel kön. Situationen för transsexuella människor kan vara nog så påfrestande. De har inte rätten att använda sitt tagna namn när det gäller underskrifter av offentliga handlingar. Enligt namnlagen kan man endast använda det namn som är förknippat med det kön som man inte vill leva i. Endast vid könsbyte genom operation har dessa människor rätt att använda det namn de har antagit. Namnlagen är inte könsneutral, utan på ett mycket påtagligt sätt förknippat med ett specifikt kön.

För många personer är det mycket viktigt att få bära det namn de själva föredrar. Både för att kunna legitimera sig men också för sin självupplevda identitet. Dagens namnlag är inte anpassad för transpersoners situation.

Min fråga till justitieminister Beatrice Ask är huruvida regeringen kommer att vidta några åtgärder för att införa en könsneutral lag.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-07-21 Besvarad: 2008-07-30 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-30)