Konsekvensutredning för nya svavelhalten i marint bränsle

Skriftlig fråga 2009/10:523 av Kjellberg, Bertil (m)

Kjellberg, Bertil (m)

den 15 februari

Fråga

2009/10:523 Konsekvensutredning för nya svavelhalten i marint bränsle

av Bertil Kjellberg (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

IMO antog i oktober 2008 skärpta gränsvärden för svavel i marint bränsle. De nya reglerna innebär att gränsvärdet för svavel i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen sänks från 1,5 procent i dag till 0,1 viktprocent år 2015 och från dagens 4,5 procent globalt till 0,5 viktprocent senast år 2025.

Beslutet om den nya svavelhalten har skett utan någon analys av de samhällsekonomiska konsekvenserna, inte heller av de sammantagna miljökonsekvenserna.

I efterhand har det finska kommunikationsministeriet och nu även Sjöfartsverket, på uppdrag av Näringsdepartementet, genomfört var sin utredning om konsekvenserna av beslutet. Studierna påvisar att beslutet kommer att bli mycket dyrt.

Skogsindustrin är exempel på en bransch som kommer att drabbas hårt. Bara för Ortvikens pappersbruk i Sundsvall medför det en kostnadsökning med ca 150 miljoner per år i ökade transportkostnader.

Min fråga till statsrådet är därför:

Varför har inte statsrådet föranstaltat om en konsekvensutredning i förväg?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-02-15 Anmäld: 2010-02-16 Besvarad: 2010-02-24 Svar anmält: 2010-03-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-24)