Konsekvenserna av vinsttak i välfärden

Skriftlig fråga 2017/18:138 av Jenny Petersson (M)

Jenny Petersson (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Regeringen är med stöd av Vänsterpartiet överens om att vinsterna i välfärden ska begränsas. Förslaget innebär ett vinsttak för privata välfärdsföretag inom skolan och omsorgen. Om det skulle gå igenom kommer det att få konsekvenser för välfärden.

Regeringens modell med vinsttak har ifrågasatts; skulle regeringens förslag blir verklighet hotas tusentals skolor och äldreboenden av nedläggning.

Bättre vore att fokusera på hur kvaliteten kan förbättras och hållas på området, detta för att stoppa dåliga aktörer. En generell tillståndsplikt oavsett utförare borde införas, i likhet med riksdagens tillkännagivande från socialutskottet om generell tillståndsplikt – detta för att svensk välfärd ska präglas av hög kvalitet i rätt tid oavsett vart i landet den utförs och oberoende av utförare.

En annan viktig fråga som regeringen inte har redovisat är hur kommunerna ska klara åtagandet och bereda plats att undervisa alla barn som förmodligen kommer att mista de fria verksamheter där de finns i dag eller de äldre som behövs flyttas över till kommunerna när aktörer lagt ned sin verksamhet. Hur ser regeringens analys ut? Det skulle vara intressant att få ta del av hur kommunerna ska klara det och vilka pengar som måste skjutas till för att det ska fungera.

Hotet mot god kvalitet i välfärden är inte att gå med vinst; problemet är att det är så många som går med förlust.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka åtgärder och analyser har statsrådet och regeringen genomfört för att möta de ökade välfärdskostnader som kommer att ske om ett vinsttak i välfärden skulle införas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-20 Överlämnad: 2017-10-23 Anmäld: 2017-10-24 Svarsdatum: 2017-11-01 Sista svarsdatum: 2017-11-01
Svar på skriftlig fråga