Konsekvenser för Skåne till följd av indelning i elprisområden

Skriftlig fråga 2010/11:374 av Nylander, Christer (FP)

Nylander, Christer (FP)

den 14 mars

Fråga

2010/11:374 Konsekvenser för Skåne till följd av indelning i elprisområden

av Christer Nylander (FP)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Den 1 november i år delas Sverige in i fyra elprisområden. Indelningen är Svenska kraftnäts svar på en granskning av den svenska elmarknaden som EU-kommissionen har genomfört. I denna kritiseras den svenska elmarknaden för att gynna svenska kunder framför danska och tyska kunder.

En följd av indelningen i elprisområden blir med största sannolikhet att Skåne drabbas av höjt elpris. Framöver kommer de som bor i Skåne att betala mer för elen än de som bor i andra delar av landet. Skälet är att det i Skåne råder brist på produktionskapacitet samtidigt som det finns flaskhalsar i överföringskapaciteten. När beslut togs om att stänga Barsebäck var inte tanken att skåningarna skulle bära kostnaderna, men genom införandet av elprisområdena blir så fallet. För att möta detta krävs nu att Skåne prioriteras såväl vad gäller ny produktion som investeringar i nya ledningar.

Vilka åtgärder avser närings- och energiministern att vidta för att mildra de negativa konsekvenserna som införandet av elprisområden innebär för invånarna i Skåne?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-03-14 Anmäld: 2011-03-15 Besvarad: 2011-03-23 Svar anmält: 2011-03-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-03-23)