Konsekvenser av stormen Alfrida

Skriftlig fråga 2018/19:29 av Per Lodenius (C)

Per Lodenius (C)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Stormen Alfrida som härjade främst Roslagskusten under natten mot den 2 januari i år slog hårt mot de boende i området liksom mot företag och infrastruktur. Det finns mycket att se över och lära sig från de dygn, och för flera också veckor, som stormen påverkade boende och företag. Samtidigt visade såväl kommunen som föreningar, företag och privatpersoner stort ansvarstagande och empati genom att till exempel öppna upp lokaler och hus och där erbjuda möjligheter till dusch, vatten, matlagning och även övernattning. Inte alla kunde nås av detta, men många kunde ändå få hjälp på detta sätt. 

Vårt samhälle är i dag uppbyggt kring och beroende av digital kommunikation. Så också på landsbygden. Det har satsats och satsas också fortsättningsvis på utbyggnad av både mobil kommunikation och bredband. Det är bra och viktiga satsningar. När stormen slog ut strömmen över större områden och under längre tid drabbades däremot telekommunikationen och datauppkopplingen kraftigt. Mobilmaster hade reservkraft som på många håll endast räckte upp till ett par timmar. Den fasta telefonin slutade fungera för dem som inte längre har telefoni via de äldre kopparledningarna utan via bredband eller som har övergått till ip-telefoni. Den information man kunde få från omvärlden var med batteridriven radio och sändningar via fm-nätet. Att själv kunna ta kontakt eller meddela sig vid exempelvis olycka eller fara gick däremot inte. 

Samtidigt som det var mycket jobb med att få bort hinder och öppna upp vägar efter stormen samt prioriteringar som behövde göras om var behovet var störst och mest bråttom så var det svårt att få kontakt med personer för att efterhöra om deras situation och eventuella behov av hjälp. Redan efter ett dygn började också kommunens trygghetslarm att slås ut, och två dygn efter stormen var även räddningstjänstens kommunikationssystem Rakel på väg ned. Dock fungerade Rakel återigen efter ett dygn. 

Min fråga till statsrådet Tomas Eneroth är:

 

Avser statsrådet att agera på något sätt för att garantera att kommunikationerna fungerar bättre vid liknande händelser som stormen Alfrida vad gäller exempelvis mobil uppkoppling och för att upprätthålla mobilkommunikationen även vid längre strömavbrott?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-24 Överlämnad: 2019-01-25 Anmäld: 2019-01-30 Svarsdatum: 2019-02-06 Sista svarsdatum: 2019-02-06
Svar på skriftlig fråga