Konsekvenser av sänkt moms på tryckeritjänster

Skriftlig fråga 2011/12:84 av Nilsson, Jennie (S)

Nilsson, Jennie (S)

den 28 oktober

Fråga

2011/12:84 Konsekvenser av sänkt moms på tryckeritjänster

av Jennie Nilsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

EU-domstolen beslutade i en dom i februari 2010 att momsen på tryckeritjänster skulle sänkas från 25 till 6 procent. Beslutet har av Skatteverket genomförts i Sverige. Flera tryckerier har av Skatteverket begärt att få tillbaka den för mycket inbetalda momsen, skillnaden mellan 25 och 6 procent.

När tryckerier skulle betala 25 procent moms debiterades kunderna detta samtidigt som dessa gjorde momsavdrag. Att tryckerierna nu retroaktivt endast ska betala 6 procent betyder att de fått för mycket av kunderna och att dessa dragit av för mycket.

När Skatteverket betalar tillbaka moms till tryckerierna gör verket gällande en rätt att genom följdändring efterbeskatta förlagen för det felaktigt avdragna beloppet, mellanskillnaden på 25 och 6 procent.

Det uppges civilrättsligt vara osäkert om förlagen från tryckerierna kan få det belopp som dessa fått från Skatteverket. Förlagen kan alltså göra förluster för att tryckerierna behåller ersättningen.

Om beslut om efterbeskattning skulle fattas och vinna laga kraft i samtliga fall uppges det att ett antal förlag skulle få stora ekonomiska svårigheter eller rent ut av gå i konkurs. För hela förlagsbranschen uppges det röra sig om mycket stora belopp, enligt en uppskattning över 3 miljarder kronor.

Avser finansministern att ta något initiativ utifrån vad förlagsbranschen uppger blir konsekvenserna av sänkt moms på tryckeritjänster?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-10-28 Anmäld: 2011-10-28 Svar anmält: 2011-11-07 Besvarad: 2011-11-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-07)