Konsekvenser av sänkningen av den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta

Skriftlig fråga 2013/14:346 av Olovsson, Fredrik (S)

Olovsson, Fredrik (S)

den 22 januari

Fråga

2013/14:346 Konsekvenser av sänkningen av den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta

av Fredrik Olovsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Enligt Ekonomistyrningsverket blir underskottet i statens finanser 2014 nära 90 miljarder kronor. Trots det valde regeringen i sin budget att gå fram med sänkt skatt för utlandssvenskar (SINK). Regeringen har inte redovisat några uppskattade effekter på exempelvis nya jobb av sin skattesänkning.

Min fråga till finansministern är:

Avser ministern att redovisa några sådana effekter i efterhand?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-22 Anmäld: 2014-01-22 Besvarad: 2014-01-29 Svar anmält: 2014-01-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-29)