Konsekvenser av nordiskt skatteavtal

Skriftlig fråga 2009/10:276 av Larsson, Lars Mejern (s)

Larsson, Lars Mejern (s)

den 3 december

Fråga

2009/10:276 Konsekvenser av nordiskt skatteavtal

av Lars Mejern Larsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Förändringar i det nordiska skatteavtalet, som gäller från årets början, kan få omfattande ekonomiska konsekvenser för dem som bor och arbetar i olika nordiska länder. Det gäller framför allt hundratals värmlänningar som arbetar i Norge, men har blivit arbetslösa eller långtidssjukskrivna.

Anledningen till detta är bland annat att Skatteverket i Sverige inte räknar in den så kallade trygdeavgift, som man betalar in i Norge, när man tar ut mellanskillnaden mellan norsk och svensk skatt. För en industriarbetare med normallön kan detta innebära betydande belopp i kvarskatt beroende på hur länge man har varit permitterad eller sjuk. Det drabbar redan utsatta personer hårt, eftersom effekterna inte har varit kända för de berörda och som därför inte har kunnat förbereda sig.

Den fria rörligheten mellan nordiska länder har inneburit att mycket av arbetsmarknads- och sociallagstiftning är gemensam. Arbetsmarknadsministern har framhållit att det har varit en prioriterad fråga för regeringen att lösa återstående gränshinder inom arbetsmarknadspolitiken. Aktuella problem för arbetslösa – byråkratin kring blankett E301 – diskuterades så sent som förra veckan i riksdagen. Debatten hade knappt hunnit ta slut förrän problemet med skatter blev känt. Uppenbart återstår det fortfarande en del att göra inom området.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att hindra att nordiskt skatteavtal får ovan beskrivna konsekvenser?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-12-03 Anmäld: 2009-12-03 Svar anmält: 2009-12-10 Besvarad: 2009-12-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-10)