Konsekvenser av förändringen av arbetstidslagen

Skriftlig fråga 2005/06:1995 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 10 augusti

Fråga 2005/06:1995 av Carina Hägg (s) till statsrådet Hans Karlsson (s)

Konsekvenser av förändringen av arbetstidslagen

Arbetstidslagen ändrades den 1 juli 2005. EU uppger att med gällande kollektivavtal som reglerar arbetstidsfrågor ska de nya bestämmelserna börja tillämpas senast den 1 januari 2007. Arbetstidsdirektivet gäller nya bestämmelser om högst 48 timmars genomsnittlig veckoarbetstid, 11 timmars sammanhängande dygnsvila, nya bestämmelser om nattarbete samt kompensationsledighet vid tillfälliga avvikelser från veckoviloregeln.

Bakgrunden var att kommissionen stämde Sverige inför EG-domstolen för att inte ha genomfört EU:s arbetstidsdirektiv. Regeringens svar blev en proposition med ändringar i arbetstidslagen. Som följd är nu många anställda oroliga för försämringar av arbetstiderna. Kommunals medlemmar befarar att de kommer att tvingas arbeta helg oftare än i dagsläget. Dagens oro för försämringar av arbetstider måste klarläggas.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förändringen av arbetstidslagen inte får till följd att den som ofta arbetar under helger samt övrig obekväm arbetstid får försämrade arbetstider?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-08-10 Besvarad: 2006-08-22 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-22)