Konsekvenser av förändrad hyressättning

Skriftlig fråga 2007/08:1491 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 18 juli

Fråga

2007/08:1491 Konsekvenser av förändrad hyressättning

av Fredrik Lundh (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I en TT-intervju i våras sade statsrådet Mats Odell följande om ett reformerat hyressättningssystem: Det kommer inte att införas marknadshyror i Sverige. Och ingen kommer att behöva lämna sitt boende på grund av ändrad hyressättning. Statsrådet fortsatte att försäkra det svenska folket med att säga att trygghet i boendet är en viktig princip. Men hur man ska undvika att människor inte får råd att bo kvar, om hyrorna höjs med 5 procent under tio år, kunde statsrådet inte säga utan statsrådet hänvisade till att även lönerna stiger under motsvarande period.

Statsrådets uttalande är problematiskt av flera skäl. Det förutsätter reallöneökningar som inte äts upp av inflationen som i dag är den högsta sedan vi hade en borgerlig regering förra gången. Den långa perioden med ökade reallöner är nu bruten. Då det förslag som ligger föreslår ett tak på max 5 procent ökade hyror per år måste lönerna i de attraktiva orterna öka realt med 5 procent. Uttalandet är ännu mer problematisk för de sjuka och arbetslösa som har sett sina inkomster sjunka med anledning av den moderatledda överhetsregeringens hjärtlösa politik.

Vad avser statsrådet att göra för att garantera att ingen tvingas flytta från sin bostad till följd av ett reformerat hyressättningssystem?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-07-18 Besvarad: 2008-08-11 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-11)