konsekvenser av för sent inkomna ansökningshandlingar

Skriftlig fråga 2004/05:2077 av Johansson, Bengt-Anders (m)

Johansson, Bengt-Anders (m)

den 2 augusti

Fråga 2004/05:2077

av Bengt-Anders Johansson (m) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om konsekvenser av för sent inkomna ansökningshandlingar

Vid ansökan om tilldelning från den nationella reserven skulle ansökan vara inne hos Jordbruksverket senast den 15 februari i år. I det fall den inte inkommit inom föreskriven tid behandlas inte ansökan.

Den ekonomiska förlusten av en icke behandlad ansökan varierar mellan olika sökanden beroende på hur stort stödet av en korrekt behandlad ansökan skulle blivit. Detta gör att en dags försening, oberoende av orsak, kan medföra ett årligt stödbortfall för den enskilde som kan äventyra jordbruksföretagets drift och existens.

Min fråga till jordbruksministern är därför om ministern är villig att medverka till en förändring av reglerna när en ansökan kommit in för sent.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-08-02 Besvarad: 2005-08-16 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-16)