Konsekvenser av den så kallade gymnasielagen

Skriftlig fråga 2018/19:76 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den så kallade gymnasielagen drevs igenom av den förra socialdemokratiskt ledda regeringen. Moderaterna var emot denna lagstiftning av flera skäl. 

Har man valt att införa en lagstiftning är det rimligt att man också tar ansvar för lagstiftningens konsekvenser. Av uppgifter i medierna framgår att det finns unga vuxna med uppehållstillstånd enligt gymnasielagen som lever under svåra förhållanden. I Expressen har till exempel berättats om Morteza, som på dagtid pluggar på gymnasiet men efter skoltid bor utan el och värme i ett koloniområde i Malmö och jobbar svart för att få pengar till mat (Expressen den 17 januari 2019). 

Från den tidigare socialdemokratiska ministern har sagts att gruppen har möjlighet att söka studiemedel enligt CSN och att man som vuxen i Sverige har ett eget ansvar för sin boendesituation. Samtidigt vet vi hur svårt det är att få en bostad för unga vuxna i Sverige, även om man är uppvuxen här och även med en arbetsinkomst. 

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

Hur säkerställer ministern och regeringen att unga vuxna som beviljats uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen lever under drägliga förhållanden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-30 Överlämnad: 2019-01-31 Anmäld: 2019-02-01 Svarsdatum: 2019-02-06 Sista svarsdatum: 2019-02-06
Svar på skriftlig fråga