Konsekvensanalyser av nedläggningen av Bromma flygplats

Skriftlig fråga 2019/20:446 av Åsa Coenraads (M)

Åsa Coenraads (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Under riksdagens frågestund den 7 november 2019 frågade jag näringsminister Ibrahim Baylan om regeringen har gjort någon konsekvensanalys i fråga om effekterna för näringslivet av en förtida nedläggning av Bromma flygplats. Näringsministern svarade att flera konsekvensanalyser är gjorda.

Sverige är ett land med långa avstånd, och det är viktigt med en snabb och effektiv flygplats i Stockholmsområdet för Sveriges företagare och entreprenörer. I dag har Arlanda som internationell flygplats varken kapaciteten eller viljan att ta emot mindre flygbolag för inrikesflyg.

Bromma är ett nav för svenskt inrikesflyg och för hela landets möjlighet att komma till och från huvudstaden. Sverige behöver en god infrastruktur i hela landet och landet storlek kräver goda flygförbindelser, precis som i Norge. Redan i dag ser vi att flera flyglinjer riskerar att läggas ned vid en nedläggning av Bromma, vilket leder till att vissa delar av Sverige mister sina kommunikationer och att näringslivet flyttar därifrån.

Bromma har dessutom redan i dag visat att man kan minska mängden flygbränsle per flygning i förhållande till Arlanda. Detta kommer bli viktigt för att nå det svenska målet att minska utsläppen från svensk infrastruktur med 70 procent.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka konsekvensutredningar har ministern tillsatt under mandatperioden för att se vad en nedläggning av Bromma flygplats skulle få för effekter för det svenska näringslivet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-20 Överlämnad: 2019-11-20 Anmäld: 2019-11-21 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga