Konsekvensanalys av kemikalieskatt på skor och kläder

Skriftlig fråga 2018/19:168 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I juli 2017 infördes skatt på kemikalier i elektronik med syftet att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. Utvärderingen, gjord på uppdrag av Svensk Handel, EHL och Elektronikbranschen visar att effekten av skatten, ett år efter införandet, är mellan 600 och 1 400 förlorade arbetstillfällen i Sverige. Vidare visade utredningen att skatteeffekten var 1,3 miljarder i stället som förväntat 2,4 miljarder. Detta utan att syftet uppfylldes, eftersom den typen av skatter resulterar i att kunderna väljer att handla på nätet från utländska leverantörer. Detta slår på sikt ut den inhemska elektronikbranschen.

I punkt 35 i januariöverenskommelsen (mellan S, MP, C och L) står det att skatt på farliga kemikalier i kläder och skor kommer att införas.

Därför vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka konsekvensanalyser har gjorts avseende införandet av denna skatt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-06 Överlämnad: 2019-02-07 Anmäld: 2019-02-08 Svarsdatum: 2019-02-13 Sista svarsdatum: 2019-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga