Könsbalans vid statliga utredningar

Skriftlig fråga 2005/06:1222 av Acketoft, Tina (fp)

Acketoft, Tina (fp)

den 16 mars

Fråga 2005/06:1222 av Tina Acketoft (fp) till statsminister Göran Persson (s)

Könsbalans vid statliga utredningar

På en enda post har kvinnorna det numerära övertaget i de statliga utredningar som pågick i Sverige 2005 @ som sekreterare. Av förra årets alla ordförande eller utredare var 61 % män och 39 % kvinnor (enligt Riksdag & Departement nr 9 2006). Snedfördelningen varierar starkt mellan departementen men i bara ett enda departement, Socialdepartementet, leddes fler utredningar av kvinnor än av män (59@41 %). Detta kan jämföras med bottennoteringen UD med 80 % manliga utredare.

Utredningar formar ett fundament för samhällsarbetet och en jämn könsfördelning är av yttersta vikt för det fortsatta arbetet för ett jämställt Sverige. Den konsekventa underrepresentationen av kvinnor i regeringens utnämningar av deltagare i utredningar visar på en, i bästa fall, omedvetenhet om de strukturer som måste förändras för att målet om ett jämställt Sverige kan nås. Eftersom regeringen sitter på utnämningsmakten även i detta fall måste ansvaret utkrävas av regeringen.

Baserat på ovanstående är min fråga till statsminister Göran Persson:

Vad avser statsministern att göra för att säkerställa en mer könsbalanserad utnämning av ordförande och utredare i statliga utredningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-03-16 Anmäld: 2006-03-16 Besvarad: 2006-03-22 Svar anmält: 2006-03-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-22)