konkurslagen

Skriftlig fråga 2000/01:1017 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)

den 6 april

Fråga 2000/01:1017

av Jeppe Johnsson (m) till justitieminister Thomas Bodström om konkurslagen

Den svenska konkurslagstiftningen har brister. Med jämna mellanrum kan man läsa om någon som köpt och betalat en kapitalvara, men inte hunnit hämta ut den innan det säljande företaget gått i konkurs. Därmed är varan inte längre köparens, utan konkursboets. I andra sammanhang gäller principen att det är bättre att en skyldig går fri än att en oskyldig döms. Detta gäller dock ej dem som oskyldigt drabbas vid konkurser.

För en tid sedan gick gruvföretaget Terra Mining i konkurs. I avtalet med markägarna ingick att gruvföretaget, i samband med brytning av den kalk som inneslöt guldmalmen, skulle lägga upp densamma på upplag för att markägarna på egen bekostnad skulle forsla bort den. Efter konkursen gäller att markägarna inte längre får transportera sin kalk från upplaget.

Det är så uppenbart att konkurslagstiftningen på ett otillbörligt sätt kan drabba tredje man och t.o.m. inskränka äganderätten.

Vad avser justitieministern vidta för åtgärder för att inte tredje man drabbas otillbörligt vid konkurser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-04-06 Besvarad: 2001-04-11 Anmäld: 2001-04-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-04-11)