Konkurserna i Jönköping

Skriftlig fråga 2012/13:103 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 9 november

Fråga

2012/13:103 Konkurserna i Jönköping

av Carina Hägg (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Företagskonkurserna i landet som helhet fortsätter alltjämt att öka. Den svaga konjunkturen har en tydlig påverkan på de allra flesta branscher, och inte minst byggindustrin, transportsektorn och partihandeln är hårt drabbade. Antalet företagskonkurser uppgick under oktober till 589. Det innebär en ökning med 9 procent för Jönköpings län jämfört med samma månad 2011. Hittills i år är uppgången 11 procent. Konkursökningarna är med några undantag riksomfattande, och i stort sett är samtliga större branscher drabbade.

Situationen är självklart allvarlig, och de konjunkturprognoser vi ser just nu är över lag rätt dystra. De företag som har lönsamhetsproblem, framför allt mindre och medelstora företag, möter dessutom tuffa villkor hos kreditgivarna för att kunna ordna sin finansiering. På flera platser i Jönköpings län ökade konkurserna kraftigt under årets tio första månader, men det finns undantag. Mest har konkurserna ökat i Finnveden, och märkbart är antalet i Gislaveds kommun med 20 konkurser mot ingen i Gnosjö, fyra i Vaggeryd och 17 i Värnamo. I dag är det är framför allt de små och medelstora företagen som befinner sig i en allvarlig akut situation och därför behöver omedelbara riktade åtgärder för inte gå i konkurs.

Regeringen har behandlat näringslivet som ett särintresse. Regeringen har presenterat ineffektiva åtgärder som inte bidrar till en förbättrad situation för de små och medelstora företagen. Ett exempel är sänkningen av bolagsskatten, som främst riktar sig till de stora företagen. En fjärdedel av den totala satsningen, det vill säga fyra miljarder, går till Sveriges tio största företag. Det är inte en ansvarsfull eller effektiv näringslivspolitik utan bara ett sätt att gynna de största företagen.

Jag vill därför fråga näringsministern om hon har vidtagit någon åtgärd med anledning av att antalet konkurser ökar i allt högre takt.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-11-09 Anmäld: 2012-11-09 Besvarad: 2012-11-14 Svar anmält: 2012-11-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-11-14)