konkurrensutredning av utkastet till MAI-avtalet

Skriftlig fråga 1997/98:619 av Ekholm, Berndt (s)

Ekholm, Berndt (s)
Fråga 1997/98:619 av Berndt Ekholm (s) till statsrådet Pierre Schori om konkurrensutredning av utkastet till MAI-avtalet

I förra veckans interpellationsdebatt om det multinationella investeringsavtalet, MAI, framkom att avtalet inte blir färdigt för ett undertecknande i april utan långt senare. Därutöver var det tydligt, att inte heller regeringen finner det aktuella utkastet tillfyllest, och handelsministern delade uppfattningen att det är bra att avtalet blir föremål för en bred debatt.

Därvid är rimligen olika konsekvensutredningar av stort värde för att underlätta debatten och för att göra avtalet så bra som möjligt och väl förankrat. Miljödepartementet har förra året för sin del genomfört en konsekvensutredning som kan underlätta debatt om avtalet. Jag finner det mycket angeläget att även andra områden blir föremål för analys och att denna sker så tidigt att förhandlingarna kan påverkas i demokratisk ordning.

I interpellationsdebatten togs avtalets påverkan på utvecklingsländerna upp. Även om avtalet till att börja med omfattar OECD-länderna är uppenbart syftet att det så småningom också skall omfatta u-länderna. Det är angeläget att avtalstexten redan från början utformas så att det underlättar för dessa länder att komma med på för dem rimliga villkor.

Jag vill fråga biträdande utrikesministern om regeringen är beredd att också genomföra en konsekvensanalys för MAI-avtalets påverkan på utvecklingsländerna.

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-04-01 Anmäld: 1998-04-14 Besvarad: 1998-04-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga