konkurrenssituationen för publikationer om gästhamnar

Skriftlig fråga 1999/2000:879 av Lindblad, Göran (m)

Lindblad, Göran (m)

den 2 maj

Fråga 1999/2000:879

av Göran Lindblad (m) till statsrådet Mona Sahlin om konkurrenssituationen för publikationer om gästhamnar

Det händer att driftiga entreprenörer uppmärksammar en marknad och startar ett företag. Ett råd på vägen för dessa entreprenörer kan då vara att inte ge sig in i en bransch där det offentliga har ett finger med i spelet. Infoteam är ett litet Göteborgsföretag som bl.a. ger ut skriften Svenska Gästhamnar. Boken innehåller allmän information om vad man bör tänka på vid vistelser i skärgården samt information om samtliga hamnar i Sverige. Vad man inte förutsett är att detta tillhandahållande av information ligger under Svenska Turistföreningens egid. STF har nämligen till uppgift att genom offentlig finansiering ombesörja spridningen av kunskap om gästhamnar. För att förhindra konkurrens och mångfald inom turistinformationsbranschen har STF valt att låta trycka upp gratis böcker med samma information som Infoteam. Därför är det en självklar fråga om det är tillåtet för organisationer att med skattemedel förstöra möjligheter för konkurrens.

Med anledning av det ovanstående vill jag fråga om statsrådet har för avsikt att förhindra den konkurrens som gäller för distribution av förteckningar av svenska gästhamnar.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-05-02 Anmäld: 2000-05-09 Besvarad: 2000-05-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-05-09)