Konkurrenssituationen för ideellt verkande läxhjälpsorganisationer

Skriftlig fråga 2012/13:228 av Hedström, Lotta (MP)

Hedström, Lotta (MP)

den 20 december

Fråga

2012/13:228 Konkurrenssituationen för ideellt verkande läxhjälpsorganisationer

av Lotta Hedström (MP)

till finansminister Anders Borg (M)

Nu är beslutet om att få göra RUT-avdrag för läxhjälp även för gymnasieelever fastställt av riksdagen. Det föregicks bland annat av en öppen hearing i december i riksdagen med representanter från regering, lärarfack, i branschen verksamma företag, generaldirektören för Skolverket med flera.

Jag ställde då frågan om det skulle vara helt acceptabelt för ideella krafter som Röda Korset, Mattestugan, studenter med flera, som i dag kostnadsfritt och utan skattepåverkan bistår elever med läxhjälp, att fortsätta verka. Jag fick då klart besked om att så skulle bli fallet.

Kort därefter framkom att detta i Stockholm hade blivit ifrågasatt och att man – i direkt strid med beskeden som gavs under hearingen – betraktade det som illegitim konkurrens gentemot läxhjälpsföretag.

Jag vill därför fråga ministern:

Vad avser finansministern att göra för att bekantgöra och säkerställa att ideella krafter kan verka fritt på läxhjälpens område utan att behöva strida för sin sak, ifrågasättas eller motarbetas?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-12-20 Anmäld: 2013-01-14 Besvarad: 2013-01-15 Svar anmält: 2013-01-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-01-15)