Konkurrensneutralitet för förnybara fordonsbränslen

Skriftlig fråga 2005/06:1082 av Malmström, Louise (s)

Malmström, Louise (s)

den 23 februari

Fråga 2005/06:1082 av Louise Malmström (s) till statsrådet Lena Sommestad (s)

Konkurrensneutralitet för förnybara fordonsbränslen

Sverige befinner sig i inledningen av ett byte av bränslen för fordon @ från fossilbaserade till förnybara. Det är i dag svårt att överblicka vilket eller vilka bränslen som långsiktigt kommer att fungera bäst som alternativ till dagens; det kan till och med handla om bränslen som vi inte känner till i dag. Det är därför klokt att hålla alla dörrar öppna och se till att de nya bränslena kan konkurrera med varandra på lika villkor. En ny lag kommer att ställa kravet på bensinmackar som säljer mer än 3 000 kubikmeter konventionellt fordonsbränsle per år att de ska ha minst en pump med förnybart fordonsbränsle. Det är troligt att det i de flesta fall blir etanol i dessa pumpar, eftersom ett byte från bensin till etanol inte kräver så stora investeringar av mackägarna. Eftersom den Sverigeproducerade etanolen inte räcker till kommer det att innebära ökad import. Samtidigt producerar flera kommuner i Sverige biogas. Det sker till exempel i avloppsreningsverk genom rötning av slam. Denna gas kan uppgraderas och användas som fordonsbränsle, och det sker också på ett antal platser. Det finns stora mängder organiskt avfall i Sverige som skulle kunna användas, exempelvis från livsmedelsindustrin. En pump för biogas kräver en investering på runt 3,5 miljoner kronor, vilket är ungefär tio gånger mer än de investeringar som behövs för att gå över till etanol.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att skapa konkurrensneutralitet mellan de olika förnybara bränslena, så att vi inte riskerar att alltför tidigt rikta in oss på enbart ett slags bränsle?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2006-02-23 Inlämnad: 2006-02-23 Besvarad: 2006-03-01 Svar anmält: 2006-03-06
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-01)