konkurrensneutrala lotsavgifter

Skriftlig fråga 2003/04:1322 av Gustafsson, Billy (s)

Gustafsson, Billy (s)

den 9 juni

Fråga 2003/04:1322

av Billy Gustafsson (s) till statsrådet Ulrica Messing om konkurrensneutrala lotsavgifter

Norrköpings hamn är en av landets största hamnar, där det hanterade godsvärdet utgör en betydande del av det samlade varuvärdet av import och export över Sveriges hamnar. Hamnen har av trafikverken och näringslivet pekats ut som en av fyra betydelsefulla intermodala noder inom den nordiska triangeln.

Avgörande för att kunna ta till vara de naturliga möjligheter som Norrköpings hamn med flera har är likvärdiga konkurrensvillkor. Förutom att kostnaderna för lots under åren 1999@2003 har ökat med 120 % har också sättet att beräkna lotsavgifter förändrats till nackdel för hamnar liggande längre in i landet med lång farled.

Dagens system medverkar till att snedvrida konkurrensen då kostnaderna för att nyttja en inlandshamn blir betydligt högre än för motsvarande tjänst vid en hamn belägen vid kusten. Ur samhällssynpunkt innebär detta att samordningen mellan olika transportslag försvåras, det vill säga uppbyggnad av intermodala noder. Naturliga tillväxtpotentialer nyttjas härmed inte optimalt.

Min fråga till statsrådet blir därför:

Är statsrådet beredd att se över ovanstående problematik syftande till mer konkurrensneutrala villkor för landets hamnar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-06-09 Anmäld: 2004-06-14 Svar anmält: 2004-06-16 Besvarad: 2004-06-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-06-16)