Konkurrensförutsättningar för utländska företag i Sverige

Skriftlig fråga 2005/06:613 av Kerimo, Yilmaz (s)

Kerimo, Yilmaz (s)

den 13 december

Fråga 2005/06:613 av Yilmaz Kerimo (s) till statsrådet Hans Karlsson (s)

Konkurrensförutsättningar för utländska företag i Sverige

Just nu ser vi en ny typ av företagsetablering i Sverige. Under de senaste åren har arbetskraft från före detta Östeuropa kommit till Sverige och etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden. Som vi alla vet uppstår en del problem på arbetsmarknaden genom de skillnader som finns mellan Sverige och andra länder, till exempel problem med att upprätta kollektivavtal, som det uppmärksammade fallet i Vaxholm. Ett annat exempel finns i min hemkommun Södertälje där en lågpriskedja inom tandvård från Polen har etablerat sig.

Det finns många fördelar med att ett lågprisföretag etablerar sig inom tandvårdssektorn; till exempel konkurrensutsätts tandläkarna och en mer marknadsanpassad prisbild skulle kunna skapas. Men konkurrensen måste ske på lika villkor.

Tandläkarna från Polen kommer systematiskt att arbeta sex månader i taget och sedan återvända hem, för att på så sätt slippa betala skatt i Sverige. Deras arbetsgivare kommer att slippa betala arbetsgivaravgifter för sina tandläkare. Vad som var tänkt att vara en flexibilitet inom arbetsmarknaden blir i det här fallet en flykt från beskattning och därmed en kostnadsmässig konkurrensfördel.

Nu är min fråga till statsrådet om han, med anledning av vad som ovan anförts, avser att granska den här typen av företag.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-12-13 Anmäld: 2005-12-14 Besvarad: 2005-12-21 Svar anmält: 2006-01-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-12-21)