konkurrensen inom sjöfartsnäringen

Skriftlig fråga 1999/2000:1300 av Persson, Catherine (s)

Persson, Catherine (s)

den 10 augusti

Fråga 1999/2000:1300

av Catherine Persson (s) till näringsminister Björn Rosengren om konkurrensen inom sjöfartsnäringen

Ändrade danska skatteregler hotar svenska sjöanställdas jobb. Arbetsgivare på danskflaggade fartyg behöver inte längre för sina anställda betala sociala avgifter och behöver ej heller beskatta lönen då lönen betalas ut netto. Dessa danska indirekta statliga subventioner snedvrider konkurrensen inom sjöfartsnäringen kraftigt och risken ökar att rederier vill flagga danskt i stället för svenskt.

Nämnas i sammanhanget kan också att Tyskland tidigare infört annan förmånligare tonnagebeskattning vilket även detta får konsekvenser för svenskflaggade fartyg.

Vad avser näringsminister Björn Rosengren vidta för åtgärder för att svensk sjöfartsnäring ska kunna verka under konkurrenslikvärdiga förhållanden i Europa och därmed säkra svenska sjöanställdas arbeten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-08-10 Besvarad: 2000-08-25 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-08-25)