konkurrensen inom inrikesflyget

Skriftlig fråga 2000/01:1548 av Hansson, Roy (m)

Hansson, Roy (m)

den 6 augusti

Fråga 2000/01:1548

av Roy Hansson (m) till näringsminister Björn Rosengren om konkurrensen inom inrikesflyget

På senare tid har såväl Konkurrensverket som andra myndigheter påtalat vikten av ökad konkurrens inom inrikesflyget. Sedan april 2001 finns mer än en operatör för flygtrafiken till och från Gotland. Utredaren av Gotlandstrafiken, Berit Rollén, som enligt direktiven även skulle granska flygtrafiken, konstaterade tidigare att det finns konkurrens inom flyget till och från Gotland.

Trots detta konstaterande tyder mycket på att det just nu kan föreligga en risk att en av aktörerna inom inrikesflyget till och från Gotland utnyttjar sin dominerande ställning, vilket kan leda till att nuvarande konkurrens på linjen upphör.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till näringsministern:

Avser statsrådet vidta åtgärder för att säkerställa fortsatt och ökad konkurrens inom inrikesflyget, inklusive flygtrafiken till och från Gotland?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-08-06 Besvarad: 2001-08-16 Anmäld: 2001-09-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-08-16)