Konkurrens och låglöneländer

Skriftlig fråga 2005/06:373 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 16 november

Fråga 2005/06:373 av Carina Hägg (s) till näringsminister Thomas Östros (s)

Konkurrens och låglöneländer

Svenska företag är oerhört viktiga för Sveriges näringslivsutveckling och, inte minst, för att förse samhället med arbetstillfällen. För att ha ett levande, aktivt och utvecklingsbart företagsklimat måste vi försäkra oss om att svenska företag åtnjuter samma konkurrensförutsättningar som andra länder i världen. Det är en grundförutsättning. En problematik som uppstått hos bland annat flera verkstadsföretag i Småland är att vissa av företagens största kunder @ vitvaru-, telekom- och fordonsföretag @ kräver att delar av produktionen flyttas till låglöneländer, trots att slutprodukten ofta monteras i Sverige. På många mindre orter flyttar därför många underleverantörer ut sin produktion. Antalet företag med partner eller egna anläggningar i Baltikum, Tjeckien , Polen och Kina ökar stadigt. Ofta verkar storbolagens beslut handla om något annat än policybeslut i bolagsstyrelser, med avsikt att trissa upp aktiekursen. Det har vid vissa tillfällen gått så långt att företagare tvingats ljuga om att produktionen sker i låglöneländer som Kina eller Indien trots att den sker i Sverige @ trots att både pris och förutsättningar i många fall är bättre i Sverige än i låglöneländer har flera storkunder avbrutit affärer enkom på grund av att en stor del av tillverkningen inte sker utomlands. Det är ett direkt konkurrenshinder att företag avkrävs att lägga produktion i låglöneländer oberoende av faktiska förhållanden. Samtidigt är det bekymmersamt för mindre företag att svårigheten att bibehålla öppenhet i dessa frågor hindrar motverkandet av en sådan här utveckling.

Jag vill fråga näringsministern vad han vill vidta för åtgärder för att förhindra att företag avkrävs att förlägga sin produktion eller verksamhet utomlands av orimliga skäl, och på det sättet skapar ett otryggt företagsklimat.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-11-16 Anmäld: 2005-11-16 Besvarad: 2005-11-23 Svar anmält: 2005-11-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-23)