Konkurrens mellan statliga och privata verksamheter

Skriftlig fråga 2016/17:1746 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Det förekommer att statliga verksamheter inom olika branscher konkurrerar med privat företagande genom villkor som inte är konkurrensneutrala.

Ett exempel är de statliga distriktsveterinärerna som använt sina stordriftsfördelar till att teckna avtal med försäkringsbolag och därmed kan erbjuda sina kunder såväl billigare försäkring som förmånligare behandlingar. De privata veterinärerna har inte samma möjligheter att teckna avtal med försäkringsbolag. Detta gör att det råder konkurrensfördelar till förmån för de statliga distriktsveterinärmottagningarna trots att kunderna betalar fullt pris.

Ett annat exempel på konkurrensfördelar för statligt driven verksamhet i jämförelse med den privata marknaden råder inom tvätteribranschen. Tvätteribranschen har tidigare i år i en rapport visat att kriminalvården vid upphandlingar genomgående har lagt och erhållit avtal vid upphandlingar genom att deras priser är 16 procent lägre än de privata företagarnas. Anbuden kan näppeligen anses vara kostnadsneutrala då kriminalvården erbjuder en lön på 13 kronor i timmen.

Att kriminalvården vinner upphandlingar genom att lägga lägre anbud leder i sin tur till att de privatdrivna tvätterierna förlorar upphandlingar och därmed kunder vilket gör att tvätterierna riskerar att slås ut.

Tvätteriförbundet anser att det är problematiskt att en statlig aktör bearbetar en annars väl fungerande marknad. Det tar bort konkurrensen på lika villkor, eftersom de har en möjlighet att pressa priserna vilket de inte har. Kriminalvården anser å sin sida att deras agerande är affärsverksamhet, att de är en aktör bland andra på marknaden.

Det är naturligtvis angeläget att Kriminalvården kan erbjuda de intagna internerna en meningsfylld sysselsättning. Gällande lagstiftning anger dessutom att Kriminalvården har en plikt att erbjuda meningsfull sysselsättning 30-40 timmar till veckan.

Problematiken handlar om att kriminalvården genom sina lägre kostnader i upphandlingar slår ut det privata näringslivet precis som de statligt ägda veterinärmottagningarna genom sin storlek tecknar förmånliga avtal med försäkringsbolag och därmed kan erbjuda veterinärtjänster till en lägre kostnad än de privata veterinärmottagningarna.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg följande:

Har statsrådet för avsikt att vidta åtgärder för att statlig verksamhet ska konkurrera på lika villkor med det privata näringslivet och i så fall vilka?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-07-19 Överlämnad: 2017-07-19 Sista svarsdatum: 2017-08-02 Svarsdatum: 2017-08-10 Anmäld: 2017-08-31
Svar på skriftlig fråga