konkurrens mellan banker

Skriftlig fråga 1998/99:73 av Wester, Ulla (s)

Wester, Ulla (s)
Fråga 1998/99:73 av Ulla Wester (s) till finansministern om konkurrens mellan banker

den 17 november

För enskilda konsumenter är det i stort sett omöjligt att, på ett kostnadsmedvetet sätt, välja bank. Det är mycket svårt att få en helhetsuppfattning om de olika avgifterna som påförs vid olika tjänster. Att jämföra mellan olika banker är i stort omöjligt.

Finansministern har vid flera tillfällen påpekat det negativa i att konkurrensutsättningen mellan bankerna inte fungerar på ett - för kunderna - tillfredsställande sätt.

Tyvärr används också skattereglerna som ett sätt att förhindra konkurrens. Det faktum att den s.k. flyttskatten (reavinstskatten) på fonder gör det olönsamt att byta bank medför att någon verklig konkurrenssituation inte existerar. Prispress på avgifter uteblir därmed och bankerna kan i lugn och ro fortsätta med samma höga avgiftsnivå.

Jag ifrågasätter inte reavinstbeskattningen som sådan men möjligen kunde reglerna förändras. Kanske vore ett uppskovsförfarande möjligt att genomföra, likt systemet vid husförsäljning. Kanske är det möjligt att uppnå ökad konkurrens mellan bankerna på annat sätt än att förändra i skattesystemet.

Har ministern för avsikt att se över konsekvenserna av den s.k. flyttskatten i syfte att förstärka konkurrensen mellan bankerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-11-17 Anmäld: 1998-11-23 Besvarad: 1998-12-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga