Konkurrens inom varvsnäringen

Skriftlig fråga 2008/09:1054 av Sonidsson, Eva (s)

Sonidsson, Eva (s)

den 23 juni

Fråga

2008/09:1054 Konkurrens inom varvsnäringen

av Eva Sonidsson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Vägverket driver egen varvsverksamhet i Vaxholm och Lysekil för underhåll och reparation av verkets egna färjor. I och med att antalet färjor har minskat i antal måste de statliga varven skaffa nya kunder på den öppna marknaden för att kunna upprätthålla verksamheten.

Privata varv upplever att konkurrensen inte sker på lika villkor och framhåller att de statliga varven inte har några utgifter för kapital‑, försäkrings- eller finansieringskostnader. Eftersom varvsnäringen i dag är en mycket liten bransch med svag lönsamhet är rättvisa konkurrensförhållanden av stor vikt.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att konkurrensen inom varvsnäringen sker på lika villkor?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2009-06-23 Inlämnad: 2009-06-23 Besvarad: 2009-07-03 Svar anmält: 2009-08-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-07-03)