Konfliktrisken kring vattenfrågor

Skriftlig fråga 2013/14:754 av Emma Wallrup (V)

Emma Wallrup (V)

till Utrikesminister Carl Bildt (M)

 

Vatten är grundläggande för vår överlevnad. Vi klarar oss inte länge utan vatten och det går åt mycket vatten vid livsmedelsproduktionen. Det skapar därför en stor desperation om vi inte har tillgång till vatten. Vattnets kretslopp påverkas av klimatförändringarna och är en mycket viktig miljöfråga.

Regnmängderna ökar i vissa områden och minskar i andra p.g.a. den alltmer eskalerande globala uppvärmningen. Detta påverkar möjligheten att producera livsmedel och påfyllnaden av dricksvattenkällor med mera. Vi har under sommaren i Sverige märkt av vattenbristen i våra marker. Detta genom en katastrofalt stor skogsbrand som var svår att släcka och som orsakade stor förödelse. I fattiga länder i syd blir sådana extrema händelser ännu vanligare samtidigt som resurserna att lösa problemen är knappa och effekterna därför blir mycket starkare.

Under sommaren har vi sett svåra konflikter i Mellanöstern. Vattenfrågorna finns även med som en del i dessa konflikter. Vattenkonflikterna kommer troligen att bli fler då en ökad vattenbrist riskerar att sätta ett allt starkare tryck på befolkningen i länderna i syd framöver. I framtiden är det därför en stor risk att konflikterna blir allt svårare både p.g.a. vattenbristen och en ojämlik fördelning av vattenreserverna i torra områden. Samtidigt pågår en exploatering av vattenresurser för produktion utav externa intressenter, vilket tömmer ut vattenreserverna. Detta kommer orsaka en stor desperation. En desperation som förutom ett stort lidande i sig också kan leda till spridning av våld som blir svårt att stävja om man inte löser ett av grundproblemen, dvs. tillgången till livsnödvändiga resurser såsom vatten. Sverige behöver därför inom FN verka för en jämlik fördelning av vattenresurser, skydd av vattenreservoarer och för fler biståndsprojekt som löser vattenfrågor.

Jag vill därför fråga utrikesminister Carl Bildt:

Avser ministern att verka internationellt för att förebygga vattenkonflikter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-08-14 Överlämnad: 2014-08-14 Besvarad: 2014-08-28 Sista svarsdatum: 2014-08-28
Svar på skriftlig fråga