Konflikten i Syrien

Skriftlig fråga 2014/15:257 av Robert Halef (KD)

Robert Halef (KD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den rådande situationen i Syrien är en mänsklig katastrof. FN, EU och inte minst Arabförbundet och även Sverige bör agera och ta sitt ansvar med att hjälpa till att skapa fred och frihet i landet.

Syrien har under fyra år sett ett förödande inbördeskrig. Över 200 000 människor har blivit dödade, och över 3 miljoner syrier är på flykt i andra länder. Över 10 miljoner syrier är interna flyktingar i Syrien under katastrofal humanitär misär.

Vi bevittnar en mänsklig katastrof och ser tyvärr inget slut på barbariet, det brutala våldet och övergreppen i Syrien.

Jag är mycket orolig över de kristna folkgruppernas situation och framtid. Syrianer, armenier, assyrier, kaldéer och andra folkgrupper, såsom kurder, lever ständigt under hot. De är fångar i sitt eget hemland, utan demokratiska mänskliga fri- och rättigheter. De olika minoriteterna mördas och kidnappas regelbundet på grund av sin kristna tro och sin etnicitet.

Områden som regimen förlorat kontrollen över kontrolleras av olika terrororganisationer, såsom Islamiska staten (IS). IS strävar efter att åstadkomma ett kalifat, en islamistisk stat byggd på en extremistisk tolkning av islam, i Mellanöstern. De skyr inga medel för att förfölja och döda kristna eller andra folkgrupper som inte delar deras religiösa övertygelse. Dagligen får vi rapporter om att de bränner människor levande, genomför offentliga halshuggningar samt kidnappningar av och människohandel med små flickor, pojkar och kvinnor, som säljs på marknader.

Vi kan inte och får inte längre blunda för det som sker med våra medmänniskor, bröder och systrar i Syrien.

Det pratas ofta om solidaritet och medmänsklighet. Vi behöver dock omsätta det i praktisk handling och visa handlingskraft nu i kampen mot intolerans och massmord på oskyldiga människor.

I går nåddes vi av den tråkiga nyheten att IS under ett antal dagar avancerat i norra Syrien med attacker mot Qamishli, Khabour, Hasaka och området Tel Tamer, vilket är under belägring, enligt uppgifter från kurdiska källor från området.

Terrororganisationen Islamiska staten ligger i öppet krig med kurder och kristna väktare i de ovannämnda städerna.

I går kidnappades enligt uppgifter över 100 kristna kvinnor, barn och äldre. Ett tiotal kristna ungdomar som vaktade hus och hem har blivit brutalt mördade. De kidnappade är nu fångar hos Islamiska staten. Befrias de inte löper de stor risk att mördas. FN, EU och Arabförbundet bör omedelbart fördöma IS och sätta press på Qatar, som står i nära förbindelse med IS, att hjälpa till med frisläppandet av de kidnappade kristna. Det är också angeläget att FN och EU agerar så att Turkiet öppnar sin gräns mot Syrien. Det behövs korridorer för humanitära stödinsatser till de drabbade flyktingarna i norra Syrien. FN, EU och Arabförbundet bör agera mer aktivt tillsammans med de 62 länder som bekämpar IS i Syrien och Irak för att stoppa organisationen och slå ut den militärt.

 

Med anledning av det som har framförts vill jag fråga utrikesministern på vilket sätt hon i Sverige och i internationella sammanhang tänker arbeta för att de kidnappade kristna ska kunna friges från IS oskadda.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-02-24 Överlämnad: 2015-02-25 Anmäld: 2015-03-03 Sista svarsdatum: 2015-03-04 Svarsdatum: 2015-03-11
Svar på skriftlig fråga