Konferensuttalande från nationella suicidpreventiva konferensen 2019

Skriftlig fråga 2019/20:261 av Clara Aranda (SD)

Clara Aranda (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Den 2–3 oktober 2019 ägde den 12:e nationella suicidpreventiva konferensen rum i Norrköping. I och med detta antog konferensdeltagarna ett gemensamt konferensuttalande, vilket socialministern och socialutskottet därefter har fått ta del av.

Uttalandet lyder:

Vi deltagare på den 12:e suicidpreventiva konferensen i Norrköping den 3 oktober 2019 ställer oss bakom följande gemensamma uttalande:

Samhället behöver mobilisera alla aktörer för att vända utvecklingen av suicidtalen. Vården och myndigheter kan inte ensam bära denna uppgift. Vi uppmanar därför regeringen att höja anslagen till verksamhetsbidrag för det oersättliga suicidpreventiva arbetet som den ideella sektorn utför, samt ökade stimulansbidrag till kommuner och regioner för specifikt suicidpreventivt arbete.

Kongressuttalande från den 12:e nationella suicidpreventiva konferensen i Norrköping 3/10 2019.

I skrivelsen tar man även upp viktiga aspekter i en sammanfattande bakgrundbeskrivning, där man bland annat påpekar att regeringens riktade satsningar på suicidprevention inte är tillräckliga.

Min fråga till socialminister Lena Hallengren blir därför följande:

 

Hur ser socialministern på förslaget om riktade stimulansbidrag till regioner och kommuner för specifikt suicidpreventivt inriktat arbete samt på förslaget om ökade anslag till den ideella sektorn som arbetar med suicidprevention?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-24 Överlämnad: 2019-10-24 Anmäld: 2019-10-25 Svarsdatum: 2019-11-06 Sista svarsdatum: 2019-11-06
Svar på skriftlig fråga