Konferens om kärnvapen

Skriftlig fråga 2013/14:583 av Olle Thorell (S)

Olle Thorell (S)

till Utrikesminister Carl Bildt (M)

 

Under 2014 planeras en tredje konferens om de humanitära effekterna av kärnvapen. Denna konferens ska hållas i Österrike, och den bör leda till konkreta beslut framåt för nedrustning. Sverige har hittills ställt sig utanför det humanitära initiativet och deltog endast med tjänstemän på relativt låg nivå på de tidigare konferenserna, som ägde rum i Norge respektive Mexiko. Det sänder fel signaler! Inför den här konferensen bör Sverige visa ett aktivt stöd för mötet och prioritera resurser för att konferensen ska kunna ta fler steg framåt.

Mot den här bakgrunden vill jag fråga utrikesminister Carl Bildt:

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att Sverige ska kunna bidra till att konferensen i Österrike om kärnvapens humanitära konsekvenser ska kunna nå framgång?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-04-23 Överlämnad: 2014-04-23 Besvarad: 2014-04-30 Sista svarsdatum: 2014-04-30
Svar på skriftlig fråga