Konferens om Europas framtid

Skriftlig fråga 2019/20:529 av Pål Jonson (M)

Pål Jonson (M)

till Statsrådet Hans Dahlgren (S)

 

Enligt uppgifter i medier har Tyskland och Frankrike presenterat ett förslag att Europeiska unionen (EU) ska sjösätta en konferens om Europas framtid. Intentionen enligt det tysk-franska förslaget är att de nationella parlamenten samt Europaparlamentet ska engageras fullt ut i denna process. Syftet är även att processen ska innefatta en bred medborgardialog. Samtidigt väcker förslaget ett antal frågor, till exempel huruvida målsättningen med förslaget är att förändra fördraget om Europeiska unionen, vilka politikområden som kommer att beröras av processen samt vilka tidslinjer konferensen kommer att arbeta inom. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Hans Dahlgren:

 

Anser statsrådet och regeringen att en sådan konferens bör genomföras, och när avser statsrådet och regeringen i så fall att informera riksdagen om detta ställningstagande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-02 Överlämnad: 2019-12-03 Anmäld: 2019-12-04 Svarsdatum: 2019-12-11 Sista svarsdatum: 2019-12-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga