Konferens i Rabat

Skriftlig fråga 2018/19:741 av Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den 18 juni anordnar de nordiska ambassaderna i Rabat en konferens om förnybar energi, där nordiska aktörer ska ges möjlighet att presentera sina lösningar. 40 procent av Marockos vindkraft sker på ockuperad mark i Västsahara med tillstånd från den marockanska statligt styrda energibyrån Masen (Moroccan Agency for Sustainable Energy). Marocko har också startat stora solcellsparker på territoriet, i strid med det västsahariska folkets självbestämmanderätt.

Sverige motsatte sig så sent som i november att EU skulle ingå ett partnerskapsavtal med Marocko gällande fiske (EU-Morocco Sustainable Fisheries Partnership Agreement) med hänvisning till att samtycke från Västsaharas folk inte hade inhämtats i enlighet med EU-domstolen. Att främja svenska aktörers involvering i Marockos arbete för förnybar energi strider mot Utrikesdepartementets ställning till EU:s handel med Marocko.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

På vilket sätt avser ministern att säkerställa att svenska aktörer på konferensen informeras om att det bryter mot folkrätten att etablera sig på västsaharisk mark och säkerställa att ingen svensk aktör bryter mot folkrätten?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-06-11 Överlämnad: 2019-06-11 Anmäld: 2019-06-12 Svarsdatum: 2019-06-19 Sista svarsdatum: 2019-06-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga