Komplicerade momsregler för vindkraften

Skriftlig fråga 2012/13:196 av Jakobsson, Leif (S)

Jakobsson, Leif (S)

den 12 december

Fråga

2012/13:196 Komplicerade momsregler för vindkraften

av Leif Jakobsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I ett ställningstagande den 20 juni 2011 redogjorde Skatteverket för sin syn på hur moms ska hanteras vid överlåtelse av vindkraftsprojekt och hela vindkraftverk. Momsreglerna medför att försäljningar av vindkraftverk i dag till största delen är undantagna från moms. Skatteverket definierar vindkraftverk dels som fastighet (till exempel fundament, torn), dels som verksamhetstillbehör (till exempel generator, rotor, vingar). Skatteverket anser att endast de delar som utgör verksamhetstillbehör ska beskattas vid försäljningen, medan försäljning av fastighet är momsbefriad. Det kan vara svårt att separera olika delar från varandra, då vindkraftverk ofta säljs och köps som en enhet. Den allvarligaste konsekvensen är att detta leder till ökade momskostnader i de fall köparen kommer att använda produktionen för sin egen förbrukning, exempelvis en kommun eller ett företag. Samma kostnader kan vara avdragsgilla när köparen har som syfte att sälja vidare den producerade elen eller när den som bygger själv driver verket vidare. Det innebär att stora elbolag inte drabbas.

Den icke avdragsgilla momsen ökar däremot kostnaderna för de mindre aktörer som projekterar och bygger vindkraftverk för vidare försäljning till den som vill äga sin egen elproduktion. Om dessa aktörer i stället skulle öka priset för att kompensera för ökade momskostnader vid sådan försäljning minskar incitamentet för kommuner och företag att investera i vindkraft.

En lösning som framförts är att lagstiftningen ändras så att försäljningar av hela vindkraftverket ska kunna momsbeskattas om säljaren begär det.

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att främja den småskaliga vindkraftsproduktionen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-12-12 Anmäld: 2012-12-12 Besvarad: 2012-12-19 Svar anmält: 2012-12-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-12-19)