Kompetensutvisningar

Skriftlig fråga 2019/20:61 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Moderaterna har i flera år lyft problemen med kompetensutvisningar. Därtill har riksdagen gjort en rad tillkännagivanden som rör arbetskraftsinvandring och kompetensutvisningar. Det kan också nämnas att det i överenskommelsen från januari 2019 mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, den så kallade januariöverenskommelsen, anges att problemet med kompetensutvisningar måste lösas.

S-MP-regeringen tycks dock dessvärre inte angelägen om problemets lösning. I regeringens budgetproposition för 2020 anges följande i fråga om kompetensutvisningar: 

Regeringen avser att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a. analysera rättsläget efter Migrationsöverdomstolens avgöranden från 2017 och överväga om ytterligare åtgärder bör vidtas och vid behov lämna författningsförslag.

Det framgår inte när i tiden detta uppdrag ska ges och inte heller när det ska bli klart.

Det  är absurt att den som jobbar utvisas från Sverige på grund av små misstag från arbetsgivarens sida Detta problem har tillåtits fortgå alltför länge. Det måste, precis som anges i januariöverenskommelsen, få sin lösning.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När får problemet med kompetensutvisningar sin lösning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-26 Överlämnad: 2019-09-27 Anmäld: 2019-10-01 Svarsdatum: 2019-10-09 Sista svarsdatum: 2019-10-09
Svar på skriftlig fråga