Kompetensutvisningar

Skriftlig fråga 2018/19:79 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Om man jobbar och gör rätt för sig ska man självklart inte utvisas från Sverige på grund av små misstag från arbetsgivarens sida. Moderaterna har i flera år lyft problemet med kompetensutvisningar. Vi har också flera gånger motionerat i frågan i riksdagen tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. 

Dessvärre får vi återkommande rapporter om att problemet fortgår. Det är till nackdel för drabbade arbetstagare och arbetsgivare. Det är också till nackdel för arbetskraftsinvandringen i stort. Sveriges attraktionskraft för duktiga programmerare, ingenjörer etcetera minskar om det finns en osäkerhet kring om man får stanna kvar i landet. 

De åtgärder som vidtogs av den förra regeringen på området var uppenbarligen inte tillräckliga. 

I den så kallade januariöverenskommelsen konstateras att ”problemet med kompetensutvisningar ska lösas”. 

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

När i tiden får vi enligt ministern en lösning på problemet med kompetensutvisningar på plats?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-30 Överlämnad: 2019-01-31 Anmäld: 2019-02-01 Svarsdatum: 2019-02-06 Sista svarsdatum: 2019-02-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga