kompetensuppbyggnad kring vård och omsorg för minornas offer

Skriftlig fråga 1998/99:458 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1998/99:458 av Carina Hägg (s) till försvarsministern om kompetensuppbyggnad kring vård och omsorg för minornas offer

den 17 mars

 

Sverige har hårt engagerat sig för ett totalförbud av trampminor. Minor väljer inte sina offer utan fortsätter att döda och lemlästa årtionden efter det att krigen har avslutats. Militärer och civila, män, kvinnor och lekande barn - alla är de utsatta för denna grymma och humanitära katastrof. Betydande resurser satsas på att utveckla minröjningsmetoder. Inte minst har inrättandet av SWEDEC som ett centrum för minröjning blivit en positiv kraft i denna för övrigt så svåra fråga. Eksjö är i dag ett centrum för minröjningsproblematiken men det småländska höglandet skulle kunna bli ett centrum för minproblematiken i ett än vidare perspektiv. Med all rätt fokuseras mycket av dagens kraft på att vidareutveckla metoderna för röjning och desarmering av de djävulska minorna. Nu är det dock hög tid att komplettera detta viktiga arbete med en samlad humanitär utbyggnad. Vi behöver även ett centrum som får ett uttalat ansvar för kompetensuppbyggnad och forskning kring de skador minorna föranleder samt det därpå följande behovet av vård och omsorg. En sådan kompetensuppbyggnad bör ses som nästa steg i vårt engagemang mot minorna och deras konsekvenser. Att förlägga den nu föreslagna verksamheten i nära geografisk koppling till SWEDEC kommer att ge ett mervärde totalt.

 

Min fråga är om regeringen ser sig kunna stödja en humanitär kompetensuppbyggnad kring vård, omsorg och rehabilitering för minornas offer.

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-03-17 Anmäld: 1999-03-23 Besvarad: 1999-03-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga