Kompetensförsörjningen inom hemslöjdsområdet

Skriftlig fråga 2009/10:889 av Ludvigsson, Anne (s)

Ludvigsson, Anne (s)

den 10 juni

Fråga

2009/10:889 Kompetensförsörjningen inom hemslöjdsområdet

av Anne Ludvigsson (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Landets hemslöjdskonsulenter som finansieras med offentliga medel och finns i samtliga län står inför kvalificerade ledar- och utvecklingsuppgifter i samband med genomförandet av den nya samverkansmodellen. Hemslöjdskonsulenterna har en central betydelse för att tillvarata och utveckla kultur- och kunnighetsarvet. Dessutom kommer slöjden att spela en allt viktigare roll inom den växande kulturella och kreativa sektorn och för hållbar utveckling och konsumtion. Ett annat område där hemslöjdens erfarenheter kan komma till nytta är kultur och hälsa, där slöjd kan vara en del i rehabiliteringsprocessen.

Utbildade hemslöjdskonsulenter har och kommer än mer i framtiden att ha ett brett verksamhetsfält i privat, offentlig och ideell sektor – som anställd alternativt som egen företagare och entreprenör.

Mot denna bakgrund kommer en akademisk utbildning av ledare inom hemslöjdsområdet att vara av avgörande betydelse för hemslöjdens position i framtiden. Dagens ledare inom hemslöjden har utbildats vid Högre hemslöjdsutbildningen, HV skola. I dagsläget har denna utbildning upphört men behovet av kvalificerade ledare inom hemslöjden kvarstår och kommer att öka inför framtiden.

Hur avser kulturministern att säkra en utvecklande och kvalitativ kompetensförsörjning inom hemslöjdsområdet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-10 Anmäld: 2010-06-14 Besvarad: 2010-06-16 Svar anmält: 2010-06-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-16)