Kompetensen i organisationskommittén för den nya myndigheten för säkerhet och beredskap

Skriftlig fråga 2007/08:1063 av Karlsson, Anders (s)

Karlsson, Anders (s)

den 11 april

Fråga

2007/08:1063 Kompetensen i organisationskommittén för den nya myndigheten för säkerhet och beredskap

av Anders Karlsson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen där man lägger ned Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar. I stället tillskapas en ny myndighet för säkerhet och beredskap.

Propositionen överlämnar flertalet frågor att lösa till den organisationskommitté som fått i uppgift att organisera den nya myndigheten. Bland annat får kommittén i uppgift att lösa lokaliseringsfrågan. Arbetet ska ledas av Helena Lindberg på KBM.

Det är flera avgörande beslut som denna kommitté ska fatta. För att tillvarata kompetens och skapa en trygg omställningsprocess för de anställda är sammansättningen av stor vikt.

Min fråga till försvarsministern är därför vilken kompetens försvarsministern verkat för ska ingå i organisationskommittén och hur han tillser att alla berörda myndigheter representeras.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-04-11 Anmäld: 2008-04-11 Besvarad: 2008-04-16 Svar anmält: 2008-04-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-16)