Kompetensen hos yrkesgrupper som kommer i kontakt med hedersförtryck

Skriftlig fråga 2016/17:1502 av Tina Ghasemi (M)

Tina Ghasemi (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Många yrkesgrupper kommer i kontakt med barn och unga som är drabbade av hedersrelaterat våld och förtryck, till exempel poliser, socialsekreterare, lärare och personal som ingår i elevhälsan på skolor, såsom skolsköterskor och kuratorer. Det är viktigt att de är utbildade i frågor om hedersrelaterat våld och förtryck. Annars kommer de inte att känna igen dess tecken och uttryck och kunna erbjuda stöd och hjälp åt de som drabbas av det.

Nyligen aviserade regeringen att utbildning om mäns våld mot kvinnor ska bli ett obligatoriskt moment inom vissa grundutbildningar för yrken som kommer i kontakt med denna problematik. Det är välkommet, men även utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck bör utgöra ett grundmoment inom grundutbildningar för yrkesgrupper som kommer i kontakt med den typen av frågor.

Med anledning av det som anförs ovan vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér: 

 

Avser statsrådet och regeringen att vidta åtgärder för att utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck ska utgöra ett obligatoriskt moment inom vissa grundutbildningar för yrkesgrupper som kommer i kontakt med denna problematik?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-05-30 Överlämnad: 2017-05-31 Anmäld: 2017-06-01 Svarsdatum: 2017-06-07 Sista svarsdatum: 2017-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga