Kompetenscentrum för växtförädling

Skriftlig fråga 2019/20:258 av Staffan Eklöf (SD)

Staffan Eklöf (SD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Enligt tidigare beslut skulle initiativet kompetenscentrum för växtförädling, det så kallade SLU Grogrund, finansieras med 20 miljoner kronor för 2018, 30 miljoner kronor 2019 och 40 miljoner kronor 2020. I och med övergångsregeringens begränsningar stannade det årliga anslaget på beloppet 20 miljoner även för 2019.

Projekt har dragits igång enligt den planerade budgetstegringen, och om stegringen inte genomförs riskerar redan påbörjade projekt att avslutas, med effektivitetsförluster som följd. Det vore en dålig hushållning med skattemedel.

Nytt sortmaterial är väsentligt för svenskt jordbruks framtida konkurrenskraft såväl som för grödor och odling med miljövänligare profil.

I regeringens liggande budgetförslag anslås 1 985 miljoner kronor under anslagspost 1:23 inom utgiftsområde 23 för 2020.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Hur stor del av de 1 985 miljoner kronorna kommer enligt statsrådet att gå till kompetenscentrum för växtförädling?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-23 Överlämnad: 2019-10-24 Anmäld: 2019-10-25 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30
Svar på skriftlig fråga